5. april, 2022

Ewon Flexy v praksi – webinar delavnica

V sredo, 20.4., ob 10:30, bomo po dolgem času spet govorili o Ewon Flexyju. Webinar bo oblikovan kot delavnica, koristen bo za: 1. vse, ki Ewon Flexy že uporabljate, 2. za vse, ki uporabljate Ewon Cosy, ter 3. za tiste, ki še razmišljate o zajemanju podatkov iz vaših naprav in daljinskemu dostopu.

Vsebina (trajanje 60 minut):

  1. funkcije modema Ewon Flexy na splošno (razširljivost, vgrajeni OPC Server, alarmiranje, načini povezovanja,…)
  2. konfiguriranje modema Ewon Flexy “iz nule” – določitev Tagov in konfiguriranje zajema podatkov iz PLCja
  3. Web Server / Web HMI v praksi – oddaljeno spremljanje stroja v skoraj “realnem času”, osnove kreiranja Web/HMI zaslonov in prikaz na demo aplikaciji
  4. KPI indikatorji (ključni kazalniki uspešnosti stroja) – možnosti KPI indikatorjev in njihova konfiguracija

Tekom webinarja bo mogoče zastaviti vprašanja, vse skupaj organziramo z namenom, da vam olajšamo delo z Ewon Flexyjem in da prepoznate polni potencial daljinskega dostopa in daljinskega zajema podatkov iz strojev.

V praksi boste spoznali uporabo in konfiguracijo vseh funkcij modema, ki za manjše proizvodne obrate, ter za strojegradnike, ki želijo v vzdrževalni/garancijski dobi imeti daljinski pregled nad svojimi stroji, predstavlja enostavno rešitev za pregled nad oddaljenimi stroji.

Prijave zbiramo do 19.4. na info@inea-rbt.si. Vljudno vabljeni!