MAPS SCADA

Mitsubishi Electric skupaj s proizvodom MAPS Scada omogoča inženiring življenjskega cikla, SCADA rešitve, HMI vizualizacijo, upravljanje ALARMov in ostale rešitve za poročanje uporabnikom, ki želijo zmanjšati skupne stroške lastništva industrijske opreme.

Kaj vse MAPS SCADA nudi?

Upravljanje življenjskega ciklusa

 • nudi popolnoma integrirano rešitev upravljanja proizvodnje
 • do 50% zmanjšanje stroškov in naporov inženiringa življenjskega ciklusa
 • MAPS obsega čvrsto integrirane SCADA in PLC rešitve s pomočjo predkonfiguriranih in testiranih inženirskih knjižnic z vgrajenimi diagnostičnimi orodji in orodji za vzdrževanje ter integriranimi možnostmi upravljanja dokumentov

“Wizard” pristop

 • avtomatsko generirani PLC in SCADA projekti za manjši inženirski napor
 • “Wizard” pristop orodja MAPS zahteva manj časa za snovanje in konfiguriranje projekta

Varen daljinski pristop

 • moderne komunikacijske rešitve, koncept daljinskega pristopa in fleksibilno upravljanje podatkov omogoča operaterjem vizualizacijo vseh delov proizvodnega obrata s centralne lokacije v poljubnem trenutku
 • vsi zahtevani podatki so avtomatsko arhivirani
 • Windows varnost dovoli pristop le avtoriziranim osebam

Integrirane SCADA in PLC rešitve

 • MAPS prinaša integrirane SCADA in PLC rešitve s pomočjo predkonfiguriranih in testiranih inženirskih knjižnic z vgrajenimi orodji za diagnostiko vzdrževanja in možnosti upravljanja dokumentov

Standardiziran pristop projektom

 • s preddefiniranimi in uporabniško nastavljivimi PLC funkcijskimi bloki in pridruženo SCADA grafiko, ki je bazirana na mednarodnih S88 in S95 standardih, MAPS nudi krajši čas in napor v fazi testiranja, snovanja in zagona avtomatizacijskih projektov

Eno točka konfiguriranja, uporabe in upravljanja

 • MAPS rešitev je strukturirana kot ena točka konfiguriranja
 • MAPS Enterprise Manager nudi hitro konfiguracijo inženirskega dizajna, SCADA in PLC projektov, ter stalno upravljanje z življenjskim ciklom avtomatizacije

Zmanjšani stroški inženiringa

 • projektiranje, zagon in stroški vzdrževanja so lahko znatno zmanjšani s pomočjo predhodnih MAPS modulov ali predlog (elementi kot so pumpe, ventili, cisterne in merilniki pretoka)
 • glede na procese, ki so prikazani na krmilniku, predhodno sestavljene forme vključujejo alarme, grafični prikaz, pridobljene podatke ter listo vseh digitalnih/analognih vhodov in izhodov
 • rezultat je učinkovit PLC program – krmilna aplikacija procesa z vsemu parametri
 • mogoče je napraviti tudi predloge glede na zahtevo uporabnika

Windows varnost

 • Windows varnost jamči, da imajo samo avtorizirane osebe pristop do sistema

Avtomatsko generirana poročila

 • MAPS nudi generiranje I/O mape ter konfiguracijo PLC in SCADA oznak
 • poročila so generirana iz baze podatkov, ki vedno predstavlja trenutni status električne konfiguracije in  konfiguracije inštrumentov

Usklajenost z FDA smernicami

 • MAPS nudi 21CFR11 režim za kreiranje projektov, ki so usklajeni z “Title 21 CFR Part 11” – s kodeksom predpisov, ki pokrivajo FDA smernice za elektronske zapise in podpise
 • za projekte, ki morajo biti usklajeni s tem FDA standardom, je lahko 21CFR11 režim omogočen, varnost pa implicitno konfigurirana in implementirana (vključuje vrednosti za preverjanje)


SODELUJMO!

Univerzalne rešitve na področju industrijske avtomatizacije, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni! Ker so naši kupci iz različnih panog, in ker se trudimo razumeti potrebe vašega podjetja, s pomočjo tehnične podpore znamo ponuditi ustrezno opremo.

Kontaktirajte nas