Tehnične karakteristike serije FR-A800-LC

Pretvornik FR-A840-[]-LC FR-A870-[]-LC
110K 132K 160K 185K 220K 250K 280K 280K 355K
03250 03610 04320 04810 05470 06100 06830 03590 04560
Ustrezna moč motorja (kW) 1) SLD 315 400
LD 132 160 185 220 250 280 315
ND (začetno nastavljanje) 110 132 160 185 220 250 280 280 355
Output Nazivna kapaciteta (kVA) 2) SLD 429 545
LD 198 248 275 329 367 417 465
ND (začetno nastavljanje) 165 198 248 275 329 367 417 382 484
Nazivni tok (A) SLD 359 456
LD 260 325 361 432 481 547 610
ND (začetno nastavljanje) 216 260 325 361 432 481 547 320 405
Nivo preobremenitve toka 3) SLD 110% 60 s, 120% 3 s (karakteristika inverznega časa) pri temperaturi zraka v okolici 40 °C
LD 120% 60 s, 150% 3 s (karakteristike inverznega časa) pri temperaturi zraka okolice 50 °C
ND (začetno nastavljanje) 150% 60 s, 200% 3 s (karakteristika inverznega časa) pri temperaturi zraka okolice 50 °C 150% 60 s, 200% 3 s (karakteristika inverznega časa) pri temperaturi zraka v okolici 50 °C
Nazivna napetost 4) Tro fazno 380 do 500 V Tro fazno 525 do 690 V
Napajanje Nazivna vhodna AC napetost/frekvenca Tro fazno 380 do 500 V 50/60 Hz 7) Tro fazno 525 do 690 V 50/60 Hz
Dovoljena AC fluktuacija napajanja 323 V do 550 V 50/60 Hz 525 V do 759 V 50/60 Hz
Dovoljena fluktuacija frekvence ±5% ±5 %
Nazivni vhodni tok (A) 5) SLD 359 456
LD 260 325 361 432 481 547 610
ND (začetno nastavljanje) 216 260 325 361 432 481 547 320 405
Kapaciteta napajanja (kVA) 6) SLD 429 545
LD 198 248 275 329 367 417 465
ND (začetno nastavljanje) 165 198 248 275 329 367 417 382 484
Struktura zaščite (IEC 60529) Odprti tip (IP00) Odprti tip (IP00) 8)
Sistem hlajenja Vodno hlajenje + prisilno hlajenje z zrakom Vodno hlajenje + prisilno hlajenje z zrakom
Operacijski panel Pokrov dodatne opreme FR-DU08
Približna masa (kg) 83 83 124 124 172 172 172 212 212
Okolica Temperatura zraka okolice 9) -10 °C do +50 °C (brez zmrzovanja) (LD in ND nivo) -10 °C do +40 °C (brez zmrzovanja) (SLD nivo)
Vlažnost zraka okolice 95 % RH ali manj (brez kondenziranja) (s prevleko na plošči (v skladu z IEC60721-3-3 3C2/3S2)) 90 % RH ali manj (brez kondenzacije) (brez prevleke na plošči)
Hladilna tekočina Baker (C1220) se uporablja za notranje cevovode pretvornika. Potrebno je izbrati ustrezen sistem hlajenja in hladilno tekočino za preprečevanje korozije.
Temperatura hladilne tekočine 1 °C do 40 °C (brez zmrzovanja)
Pretok hladilne tekočine 11) 2.9 do 3.7 L/min *za FR-A840-03250(110K) in FR-A840-03610(132K) 6.0 do 7.5 L/min *za FR-A840-04320(160K) do FR-A840-06830(280K), FR-A870-03590(280K), in FR-A870-04560(355K)
Maksimalni dovoljeni pritisk 300 kPa
Temperatura skladiščenja -20 °C do +65 °C 12)
Atmosfera V zaprtem prostoru (brez korozivnega plina, vnetljivega plina, oljne meglice, prahu in umazanije, itd.)
Nadmorska višina 2000 m ali manj (za namestitev na višini nad 1000 m, potrebno je upoštevati 3 % zmanjšanje nazivnega toka za +500 metersko povečanje višine)
Vibracije 2,9 m/s² ali manj pri 10 do 55 Hz (v smeri X, Y, Z osi)

1 ) Moč je maksimalna moč, ki se lahko uporabi pri vsaki napetosti.

2) Navedena nazivna izhodna moč predpostavlja da je izhodna napetost 440 V za FR-A840-LC in 690 V za FR-A870-LC.

3) Indicirana % vrednost nivoja preobremenitve napetosti je razmerje med napetostjo preobremenitve in nazivne izhodne napetosti pretvornika. Za ponovljivo delovanje je potrebno da se pretvornik in motor vrneta na ali pod temperaturo 100 % obremenitve.

4) Maksimalna izhodna napetost ne presega napetosti napajanja. Maksimalna izhodna napetost se lahko spremeni znotraj razpona nastavljanja. Maksimalna točka valovanja napajanja na izhodu pretvornika je napajalna napetost pomnožena s C 2.

5) Nazivna vhodna napetost indicira vrednost pri nazivni izhodni napetosti. Impedanca na strani napajanja (vključujoč vhodni reaktor in kable) vpliva na nazivno vhodno napetost.

6) Kapaciteta napajanja je vrednost, ki je pri nazivnem izhodnem toku. Le ta variira odvisno od impedance na strani napajanja (vključujoč vhodni reaktor in kable).

7) Za napetost višjo od 480 V, nastavite Parameter 977 (selekcija režima vhodne napetosti)

8) FR-DU08: IP40 (razen sekcije za PU konektor)

9) Kondenzacija se lahko pojavi odvisno od vlažnosti in temperature hladilne tekočine. Nastavite vlažnost in temperaturo hladilne tekočine, da se prepreči kondenzacija.

10) Za sestavo hladilne tekočine poglejte navodila za uporabo pretvornika.

11) V normalnih pogojih zadržite pretok med 3,1 in 3,5 L/min za FR-A840-03610(132K) ali manj, med 6,5 in 7,0 L/min za FR-A840-04810(160K) ali več in FR-A870-03590(280K) ali več. Za detajle o izboru hladilne tekočine kontaktirajte preko info@inea-rbt.si.

12) Temperatura, ki je velja v kratkem časovnem obdobju. Za skladiščenje pretvornika, potem ko je hladilna tekočina šla skozi cevi, je potrebno dovolj napolniti hladilno tekočino, da zadrži sredstvo proti zmrzovanju in da prepreči korozijo. Ali pa napolnite cevi z nitrogen plinom, potem ko je notranjost cevi popolnoma suha. Če v cevi ostane vlaga, lahko reagira s kisikom v zraku in formira korozijo.

FR-HEL-N

Efekt izboljšanja faktorja moči m Faktor moči napajanja približno 93 % (pri 100 % obremenitvi)
Specifikacija moči Tro fazno 525 do 690 V AC 50/60 Hz
Okolica Temperatura zraka okolice -10 °C to + 50 °C (brez zmrzovanja)
Vlažnost ambienta 90 %RH ali manj (brez kondenziranja)
Temperatura skladiščenja -20 °C to + 65 °C (brez zmrzovanja)
Atmosfera V zaprtem prostoru (brez korozivnega plina, vnetljivega plina, oljne meglice, prahu in umazanije, itd.)
Višina/vibracije Max.1000 m, 5,9 m/s² ali manj


SODELUJMO!

Univerzalne rešitve na področju industrijske avtomatizacije, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni! Ker so naši kupci iz različnih panog, in ker se trudimo razumeti potrebe vašega podjetja, s pomočjo tehnične podpore znamo ponuditi ustrezno opremo.

Kontaktirajte nas