Produkti Inea RBT
Mitsubishi Electric
PLC Kontroleri
Grafički paneli HMI
Frekventni pretvarači
Servo i motion sustavi
Roboti
Sklopna tehnika
Zastupništva Inea RBT

INEA RBT I MITSUBISHI ELECTRIC

potpisali ugovor za distribuciju rešenje sa područja industrijske automatizacije

INEA RBT I MITSUBISHI ELECTRIC

INEA SA ROBOTINOM I MITSUBISHIJEM

nastupa odlučnije na južnom tržištu

INEA SA ROBOTINOM I MITSUBISHIJEM